Summary - Literature Review - Automation of cognitive and physical tasks in health and social care sector

Sažetak - Automatizacija kognitivnih i fizičkih zadataka u sektoru zdravstva i socijalne skrbi: posljedice za sigurnost i zdravlje

Keywords:

Upotreba umjetne inteligencije i robotike za automatizaciju fizičkih i kognitivnih zadataka u sektoru zdravstva i socijalne skrbi otvara mogućnost za smanjenje rizika u području sigurnosti i zdravlja na radu. Međutim, to može imati druge negativne posljedice za sigurnost i zdravlje na radu, kao što su strah od gubitka posla ili veća izloženost sigurnosnim rizicima zbog pretjeranog oslanjanja na tehnologiju.

Na temelju pregleda literature i odabranih primjera dobre prakse u ovoj studiji ističu se važni aspekti primjene umjetne inteligencije i napredne robotike u tom sektoru te se daju preporuke za osiguranje odgovarajuće sigurnosti i zdravlja na radu prilikom uvođenja automatizacije fizičkih i kognitivnih zadataka u sektor HeSCare.

Preuzimanje in: en