Strategije za sigurnost i zdravlje u automatiziranom svijetu

Keywords:

Zahvaljujući stalnom napretku u području robotike i umjetne inteligencije, automatizacija na radnome mjestu primjenjuje se na sve više zadataka, kako fizičkih tako i kognitivnih. Budući da organizacije u Europi uključuju nove oblike automatizacije u svoj način rada, ključno je razumjeti mogućnosti, ali i rizike i prepreke tih tehnologija povezane sa sigurnošću i zdravljem na radu. Dizajn usmjeren na ljude i jasna komunikacija ključni su za osiguravanje i promicanje dobrobiti radnika uz istodobno maksimalno iskorištavanje digitalne transformacije. 

Preuzimanje in: cs | de | el | en | es | et | fi | fr | it | lt | mt | pt | sk |