Pametni digitalni sustavi za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu: upotrebe i izazovi

Keywords:

Jesu li korisni? Je li to proaktivno? Kao i kad je riječ o svemu što je novo, važno je odvagnuti prednosti i nedostatke novih sustava za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu. Na temelju dubinske studije prilika i izazova, u ovom pregledu istraživanja daje se radna definicija i razlikuje se proaktivno od reaktivnog praćenja sigurnosti i zdravlja na radu.

U dokumentu se pružaju saznanja o tome što funkcionira i o tome što je još u budućnosti potrebno. Pruža spoznaje važne za politike, istraživanja i poduzeća te naglašava važnost sudjelovanja radnika i dizajna usmjerenog na čovjeka.

Preuzimanje in: en

Dodatne publikacije o ovoj temi