Robot za automatizaciju čišćenja stajskog gnoja radi održavanja higijene stoke (ID11)

Keywords:

Održiva proizvodnja budućnost je prehrambene industrije. Nizozemsko poduzeće za razvoj tehnologije na koje se odnosi ova studija slučaja bavi se uglavnom poljoprivrednim strojevima za potrebe uzgoja mliječnih goveda.

Njihovi se proizvodi upotrebljavaju u više od 45 zemalja u EU-u i u cijelom svijetu. Njihov robot s autonomnim upravljanjem može održavati higijenske standarde u stajama te je specijaliziran za čišćenje gnoja.

Promjena paradigme koja proizlazi iz te inovacije mogla bi pridonijeti tome da se poljoprivrednici odmaknu od uloge fizičkog radnika koja im se tradicionalno pripisuje te preuzmu upravljačke položaje i veće odgovornosti na poljoprivrednim gospodarstvima.

Preuzimanje in: en