Biološki agensi i sprječavanje bolesti povezanih s radom – pregled

Keywords:

Ovo je izvješće konačan ishod opsežnog projekta provedenog kako bi se istražio problem izloženosti biološkim agensima na radnom mjestu i njezini učinci na zdravlje. Istraživanje je obuhvaćalo pregled znanstvene literature, razgovore sa stručnjacima, sastanke fokusnih skupina i radionicu za dionike. Izvješće sadržava objedinjen i sažet prikaz rezultata projekta u cjelini, razvrstanih prema važnim temama koje su utvrđene tijekom pregleda, kao što su djelatnosti koje izazivaju zabrinutost, ranjive skupine, rizici u nastajanju i sustavi za praćenje koji se primjenjuju u europskim zemljama.

Trenutačno ne postoji sustavan pristup sprječavanju izloženosti biološkim agensima na radnom mjestu i prepoznavanju zdravstvenih problema koji su s time povezani. U izvješću se analiziraju postojeća saznanja o tim čimbenicima rizika, utvrđuju nedostatci u podatcima i predlažu buduće političke opcije, čime se želi podići svijest o tom pitanju i ponuditi pouzdane informacije koje mogu pomoći pri utvrđivanju učinkovitih preventivnih mjera.

Preuzimanje in: en