Psychosocial risks in the health and social care sector

Psihosocijalni rizici u sektoru zdravstva i socijalne skrbi

Keywords:

Jedan od glavnih izazova s kojima se suočava sektor zdravstva i socijalne skrbi jest starenje europskog stanovništva, zbog čega dolazi do veće potražnje, a radna snaga stari. U ovom se dokumentu analiziraju psihosocijalni čimbenici rizika koji utječu na zdravlje i dobrobit radnika u tom sektoru.

U njemu se raspravlja o strategijama upravljanja rizikom koje provode organizacije za zdravstvenu i socijalnu skrb te se ističu uspješne prakse, kao što su participativne intervencije i inicijative usmjerene na jačanje otpornosti radnika. U dokumentu je također istaknuta važnost rješavanja organizacijskih izvora tih rizika.

Preuzimanje in: en