Sprječavanje rizika za zdravlje i sigurnost u kontekstu rada putem digitalnih platformi i upravljanje tim rizicima: primjeri inicijativa, praksi i alata

Keywords:

Rad putem digitalnih platformi obično je povezan sa slabijim pristupom sigurnosti i zdravlju na radu nego što je to slučaj u tradicionalnijim oblicima rada. S obzirom na to da je u EU-u trenutačno aktivno više od 500 digitalnih radnih platformi, postoji sve veća potreba za učinkovitom zaštitom radnika koji rade putem platforme na internetu i na lokaciji.

U ovoj studiji razmatraju se značajne inicijative u području sigurnosti i zdravlja na radu koje su poduzeli različiti dionici, među ostalim tvorci politika, digitalne radne platforme, socijalni partneri i sami radnici koji rade putem platformi, kojima je cilj unaprijediti radna iskustva i dobrobit radnika koji rade putem platformi. Osim toga, u njoj se objedinjuje i iznosi niz preporuka o politikama.

Preuzimanje in: en