Službe za prevenciju / stručnjaci za sigurnost i zdravlje na radu u Europi

Keywords:

U dokumentu za raspravu pružaju se informacije kojima se doprinosi trenutačnoj raspravi o ulozi služba za prevenciju u pružanju potpore znatnoj usklađenosti sa standardima sigurnosti i zdravlja na radu.

Preispituje se uloga stručne prakse u području zdravlja i sigurnosti na radu na radnim mjestima u EU-u u 21. stoljeću. Razmatra se širi kontekst uloge stručne pomoći u postizanju znatne usklađenosti, čime se i doprinosi utvrđivanju granica trenutačnog znanja i ključnih pitanja za buduće politike i istraživanja. 

Preuzimanje in: en