Uvid inspektora rada u percipirana visokorizična zanimanja i sektore u Europi: istraživanje EU-OSHA-SLIC

Keywords:

Kako se svijet rada i dalje mijenja, potrebne su nove perspektive za rješavanje postojećih problema u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu, pri čemu je ključno primarno prikupljanje podataka izravno iz izvora. Preliminarni rezultati prvog istraživanja EU-OSHA-e i Odbora viših inspektora rada (SLIC), uz stručni doprinos inspektora rada, važan su temelj za napredak.

Podatci upućuju na visokorizična zanimanja i sektore te daju rješenja za razvoj svijesti, učinkovito usmjeravanje aktivnosti i obuku na temelju informacija. Nadalje, rješenja doprinose utvrđivanju područja koja zahtijevaju pozornost i utvrđivanju učinkovitih mjera za ublažavanje rizika s kojima se suočavaju radnici. Istaknuta je i uloga inspektora rada tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Preuzimanje in: en