„Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location” (Ključni trendovi i pokretači promjena povezani s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i lokacijom rada)

Keywords:

Ovo izvješće sadrži nalaze radnog paketa 1 u sklopu EU-OSHA-inog projekta „Predviđanja novih rizika za sigurnost i zdravlje na radu i onih u nastajanju, povezanih s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom te mjestima rada do 2025.”

Trendovi i ključni pokretači promjena utvrđeni su u postupku s tri stadija: ispitivanje vidokruga, savjetovanje sa stručnjacima putem telefonskih intervjua i istraživanje slično Delphi metodi, te mini radionica. Izvješće navodi i opisuje te značajne trendove i pokretače koji su organizirani u STEEP (društvenu, tehnološku, gospodarsku, ekološku i političku) kategoriju.

Od demografskih promjena do tehnoloških inovacija, ti čimbenici odredit će s kojim će se izazovima za sigurnost i zdravlje na radu suočiti Europa do 2025. u pogledu digitalizacije rada.

Preuzimanje in: en

Dodatne publikacije o ovoj temi