Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – rezultati Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER)

Keywords:

U ovom izvješću analiziraju se glavni rizici u području sigurnosti i zdravlja na radu, uključujući rizike povezane s bolešću COVID-19, u sektoru zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u Europi. Analiziraju se podatci iz tri vala Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER). Analiza se nadopunjuje razgovorima s vodećim stručnjacima za sigurnost i zdravlje na radu i dionicima iz sektora.

Izvješće donosi pregled kretanja u područjima upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu s naglaskom na ergonomskim i psihosocijalnim rizicima, pokretačima i preprekama upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu u tom sektoru te doprinos radnika sigurnosti i zdravlju na radu. Izvješće predstavlja rezultate iz sektora te sadrži usporedbu među europskim zemljama i usporedbu s drugim sektorima. Daju se i potencijalne pouke, stečene na temelju analiza i rezultata, s ciljem poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu u sektoru.  

Preuzimanjein: en

Dodatne publikacije o ovoj temi