Izvršni sažetak – Poremećaji mišićno-koštanog sustava i psihosocijalni čimbenici rizika na radnom mjestu – statistička analiza podataka istraživanja na razini EU-a

Keywords:

Ovo je izvješće koncepcijski okvir za objašnjenje čimbenika rizika na radu u pogledu poremećaja mišićno-koštanog sustava (MSD-ove) i mentalne dobrobiti. Analiziraju se podaci iz najnovijeg Europskog istraživanja radnih uvjeta (EWCS) i Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER) da bi se utvrdilo na koji su način karakteristike radnih mjesta pojedinih radnika (kao što su biomehanički i psihosocijalni čimbenici) te prakse upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu na razini poduzeća povezane s MSD-ovima i dobrobiti.

Nakon što je utvrđeno da neki psihosocijalni čimbenici snažno utječu na MSD-ove i dobrobit, u izvješću se nude preporuke i ističe potreba za cjelovitim procjenama rizika kako bi se negativne posljedice za zdravlje na razini radnog mjesta svele na najmanju moguću mjeru.

Preuzimanjein: en