EU-OSHA-ina korporativna brošura za 2014.: Europa kao sigurnije, zdravije i produktivnije mjesto za rad

Misija Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) jest pomoći u pretvaranju europskih radnih mjesta u sigurnija, zdravija i produktivnija mjesta za rad. U ovoj korporativnoj brošuri predstavljena su EU-OSHA-ina prioritetna područja i aktivnosti u okviru višegodišnjeg strateškog programa za razdoblje 2014. – 2020.

Preuzimanjein: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | ro | sk | sl | sv |