Digitalizacija rada: čimbenici psihosocijalnih rizika i poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom

Keywords:

Digitalizacija gospodarstva promijenila je način na koji radimo. Uveden je rad na daljinu, rad putem platforme i mobilni rad, koji se temelje na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT). Nakon izbijanja pandemije bolesti COVID-19 sve je više Europljana počelo raditi od kuće jer su uvedene mjere ograničavanja socijalnih kontakata.

U ovom se članku razmatraju posljedice digitalizacije za europske radnike i njezin učinak na čimbenike psihosocijalnih (npr. napor na poslu, radno opterećenje, ravnoteža poslovnog i privatnog života) i fizičkih rizika (npr. repetitivne zadaće, položaj tijela) za nastanak poremećaja mišićno-koštanog sustava. Raspravlja se i o mogućnosti sprječavanja tih poremećaja i promicanju zdravlja i dobrobiti na radu.

Preuzimanje in: bg | el | en | es | et | fi | fr | lt | mt | nl | pl | sk | sv |