Rad putem digitalnih platformi: posljedice za sigurnost i zdravlje na radu

Keywords:

Pregledajte ove slajdove kako biste se upoznali s konceptima povezanima s radom putem digitalnih platformi.

Saznajte činjenice i brojke, uključujući podatke o demografiji, raznolikosti radne snage, prevladavajućim sektorima i vrstama posla koje možete obavljati putem platformi. Saznajte više o mogućnostima koje pruža ovaj oblik digitalnog rada, kao i o rizicima i izazovima povezanima sa sigurnošću i zdravljem na radu. 

U prezentaciji se također opisuju politike i inicijative čija je svrha postizanje sigurnog i zdravog načina rada putem platformi, a opisani su i glavni zaključci u kojima se sažimaju posljedice koje bi rad putem digitalnih platformi mogao imati za budućnost rada.

Preuzimanje in: bg | en | fr | hr | hu | pt | ro |