Umjetna inteligencija za upravljanje radnicima: prikaz definicija, upotreba i utjecaja

Keywords:

Alati umjetne inteligencije izazivaju poremećaje na radnom mjestu. U ovom sažetku politike istražuju se ti poremećaji i njihovi mogući učinci na radnike.

Definira se upravljanje radnicima koje se temelji na umjetnoj inteligenciji, daje se pregled načina provedbe takvog sustava upravljanja i osoba koje ga provode te se objašnjavaju rizici i prilike za sigurnost i zdravlje radnika kada se upotrebljavaju ti sustavi.

U sažetku se prikazuju rezultati EU-OSHA-ina istraživanja o sustavu upravljanja radnicima koji se temelji na umjetnoj inteligenciji i utjecaju tog sustava na sigurnost i zdravlje na radu. Istraživanje se temelji na pregledu literature, detaljnim razgovorima sa stručnjacima, savjetovanjima s nacionalnim središnjicama i analizi podataka iz Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-3).

Preuzimanje in: en | lt |