Godišnje izvješće za 2018.: godina suradnje, zalaganja i kampanja

Keywords:

U izvješću se opisuju aktivnosti koje je EU-OSHA poduzela tijekom 2018. kako bi ostvarila svoj cilj unapređenja sigurnosti i zdravlja na radnim mjestima u Europi.

Važna postignuća obuhvaćaju početak kampanje za razdoblje 2018. – 2019. pod nazivom Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta, objavljivanje rezultata nekih važnih aktivnosti kao što su projekt o sigurnosti i zdravlju u mikropoduzećima i malim poduzećima te projekt predviđanja posvećen novim i nadolazećim rizicima koje donosi digitalizacija.

Tijekom cijele godine EU-OSHA organizirala je događanja i aktivnosti s ciljem jačanja svijesti, razvijala odnose s razgranatom mrežom svojih partnera i objavila velik broj informacija i alata.

Preuzimanje in: en

Dodatne publikacije o ovoj temi