Godišnje izvješće za 2016.

Keywords:

Godina 2016. bila je važna za Europsku agenciju za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), kada su se širile poruke proizašle iz nekoliko vodećih projekata. To uključuje širenje rezultata drugog izdanja Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-2) i početne rezultate projekta u vezi sa sigurnošću i zdravljem u mikropoduzećima i malim poduzećima.

Završio je veliki projekt koji je naručio Europski parlament, „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi – sigurnost i zdravlje na radu u kontekstu starenja radne snage”, i njime su dobivene informacije za kampanju 2016. – 2017. „Zdrava radna mjesta za sve uzraste”. Bila je to uspješna godina tijekom koje su predstavljeni pristupačan e-vodič i alat za vizualizaciju podataka.

Preuzimanje in: en

Dodatne publikacije o ovoj temi