Europski opservatorij za rizike

Cilj EU-OSHA-ina Europskog opservatorija za rizike (ERO) utvrđivanje je novih rizika i rizika u nastajanju za sigurnost i zdravlje na radu kako bi se poboljšala pravodobnost i učinkovitost preventivnih mjera.

Da bi se postigao taj cilj, Europski opservatorij za rizike osigurava pregled sigurnosti i zdravlja na radu u Europi, opisuje trendove i temeljne čimbenike te predviđa promjene na radu i njihov vjerojatan učinak na sigurnost i zdravlje na radu.

Ciljevi

S obzirom na to da se naše društvo razvija pod utjecajem nove tehnologije i promjenjivih gospodarskih i socijalnih uvjeta, neprestano se mijenjaju i naša radna mjesta, radne navike i postupci. Te nove situacije donose sa sobom nove rizike i izazove za radnike i poslodavce, kojima se mora pristupiti politički, upravno i tehnički da se osiguraju visoke razine sigurnosti i zdravlja na radu.

Učinkovita prevencija može poprilično pridonijeti općem cilju Europe 2020., tj. postizanju pametnoga, održivoga i uključivoga gospodarskog rasta, kao i povećanju stope zaposlenosti sa 69 na 75 posto. Mnoge osobe napuštaju tržište rada zbog loših uvjeta sigurnosti i zdravlja na radu pa je nužno bolje predviđanje rizika želimo li unaprijediti prevenciju rizika i ostvariti održive poslovne živote i više stope zaposlenosti.

U kasnijim europskim strategijama za sigurnost i zdravlje na radu utvrđena je potreba za pripremom za te nove okolnosti te je naglašeno da:

predviđanje novih rizika i onih u nastajanju, neovisno o tome jesu li povezani s tehničkim inovacijama ili uzrokovani društvenim promjenama, ključno je za stavljanje rizika pod kontrolu.
Za to je ponajprije potrebno trajno praćenje samih rizika sustavnim prikupljanjem informacija i znanstvenih mišljenja”. (Strategija Zajednice za sigurnost i zdravlje na radu za razdoblje 2002. – 2006.)

Nakon što se tom strategijom pozvalo EU-OSHA-u da uspostavi Europski opservatorij za rizike koji će provoditi te zadaće došla je na red sljedeća Strategija Zajednice 2007. – 2012., u kojoj je istaknuta važnost predviđanja rizika te je Opservatorij Agencije pozvan na poduzimanje niza inicijativa.

Najnovija europska strategija Strateški okvir EU-a za područje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu za razdoblje 2014. – 2020. također se dotiče te teme pozivanjem na podupiranje zaključaka Europskog opservatorija za rizike.

Kako radi Europski opservatorij za rizike

Europski opservatorij za rizike (ERO) dodaje vrijednost prikupljanjem i analizom informacija, njihovim stavljanjem u određeni kontekst (osobito u vezi s europskom socijalnom agendom i strategijom Zajednice), proučavanjem trendova kako bi se „predvidjele promjene” i učinkovitim obavještavanjem naše ciljane publike o ključnim pitanjima: donositelja politike i istraživača. Također nam je cilj potaknuti rasprave i razmatranje među dionicima EU-OSHA-e te pružiti platformu za raspravu među stručnjacima i donositeljima politika na različitim razinama.

Informacije potrebne za utvrđivanje novih rizika i onih u nastajanju mogle bi doći iz različitih izvora, primjerice podataka iz službenih registara, istraživačke literature, stručnih predviđanja ili podataka iz istraživanja. Da bismo obuhvatili sve te moguće izvore informacija, svoje smo aktivnosti organizirali u trima temeljnim područjima: