O kampanjama za zdrava mjesta rada

O kampanjama za zdrava mjesta rada

Kampanje za zdrava mjesta rada u središtu su misije EU-OSHA-e za unaprjeđenje sigurnosti i zdravlja na mjestima rada u cijeloj Europi. Te su kampanje među najvažnijim aktivnostima Agencije, a njima se nastoji podići razina osviještenosti i poslati osnovna poruka: Sigurnost i zdravlje na radu važni su svima. To je dobro za vas. Dobro je za posao. Kampanje se provode od 2000. i ubrajaju su među najveće te vrste na svijetu. Svim organizacijama ili poduzećima koja žele poboljšati sigurnost i zdravlje na svojim mjestima rada na raspolaganju je mnoštvo informacija i resursa u obliku praktičnih vodiča i alata. Među najvažnija događanja u okviru kampanja ubrajaju se dodjele nagrada za dobru praksu i filmske nagrade za zdrava mjesta rada, kojima se odaje priznanje za izniman doprinos u promicanju sigurnosti i zdravlja na radu, kao i Europski tjedni sigurnosti i zdravlja na radu, koji se održavaju svakog listopada.

Prethodne kampanje bile su usmjerene na sprječavanje i suzbijanje poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom, upravljanje opasnim tvarima i promicanje zdravih mjesta rada za sve uzraste.