You are here

Priopćenja za medije

25/06/2019 - 01:15

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pozdravlja provedbu svojeg projekta internetske interaktivne procjene rizika (OiRA) u multinacionalnom proizvođaču automobila Daimler. Na temelju alata OiRA njemački je odjel za zdravlje i sigurnost tog poduzeća izradio i prilagodio alat za procjenu rizika na radnom mjestu za specifičnu primjenu u tom poduzeću.

05/06/2019 - 12:00

EU-OSHA bit će domaćin događaja koji će se održati 5. lipnja u Bilbau kako bi proslavila 25 godina zajedničkog rada za sigurnu i zdravu Europu. Taj će događaj biti prilika da Agencija izrazi zahvalnost svima koji su s njom surađivali tijekom posljednjih 25 godina te da se istaknu njezina brojna važna postignuća.

29/11/2018 - 01:45

U novom su izvješću EU-OSHA-e objavljeni rezultati velikoga dvogodišnjeg projekta kojim se predviđaju učinci digitalizacije na sigurnost i zdravlje na radu u EU-u. U konačnim se rezultatima ovog projekta predviđanja ističu dostignuća u području ICT-a, potencijalni učinak tih tehnologija na prirodu i organizaciju posla te izazovi u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu i prilike za njihov razvoj koje te tehnologije mogu donijeti.

22/10/2018 - 01:45

Svake godine Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i njezini partneri obilježavaju Europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu i tom prigodom organiziraju događanja radi podizanja svijesti širom Europske unije i izvan nje. Ove godine središnja je tema zanimljivih aktivnosti koje se održavaju od 22. do 26. listopada upravljanje opasnim tvarima na mjestima rada.

26/06/2018 - 01:30

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) otkriva službene i medijske partnere kampanje koji su se pridružili njezinoj Paneuropskoj kampanji o sigurnosti i zdravlju na radu (OSH) za razdoblje 2018. – 2019. – Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta. Podrška ovih partnera ključna je za uspjeh kampanje, a zauzvrat partneri kampanje mogu iskoristiti razne prednosti i mogućnosti.

19/06/2018 - 01:30

Dana 19. lipnja Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) održava konferenciju na visokoj razini u Bruxellesu radi pronalaska načina napredovanja u području poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu u europskim malim poduzećima. Događaj se temelji na saznanjima iz EU-OSHA-inog projekta kojim su se proučavala mikropoduzeća i mala poduzeća te se podudara s publikacijom završne analize projekta u kojoj su objašnjeni glavni čimbenici koji utječu na sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima i preporuke dobre prakse i podrške za razvoj politika.

Pages