Radna mjesta u EU-OSHA-i dostupna su državljanima 27 država članica EU-a, te Islanda, Lihtenštajna i Norveške (strankama Sporazuma o EGP-u).

EU-OSHA je poslodavac koji pruža jednake mogućnosti. Rado primamo nove prijave, zaposlenike i pripravnike ne čineći pritom razliku s obzirom na rod, boju kože, rasu, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, vjeru ili uvjerenje, političko ili bilo koje drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinski status, rođenje, invaliditet, dob, seksualnu orijentaciju ili rodni identitet.