EU:n työsuojeluviranomaisten seuraamusjärjestelmät ja standardoidut toimenpiteet työsuojeluvaatimusten noudattamisen tukena

Keywords:

Työsuojelutarkastuksilla on keskeinen merkitys työterveys- ja -turvallisuussääntöjen noudattamisen edistämisessä. Uusi teknologia ja uudenlaiset työjärjestelyt ovat mullistaneet työpaikkoja entiseen verrattuna, mikä on tuonut keskusteluun työsuojeluviranomaisten merkityksen muuttuvassa työelämässä.

Tässä tausta-asiakirjassa tarkastellaan työsuojelutarkastuksia ja erilaisia seuraamusjärjestelmiä EU:ssa. Siinä annetaan työsuojelutarkastajille suosituksia parhaista käytännöistä, joilla parannetaan vaatimusten noudattamista, ja korostetaan lähestymistavan tilanteeseen sovittamisen tehokkuutta tarkastuskäynneillä, esimerkiksi antamalla suosituksia tai ryhtymällä toimenpiteisiin tilanteen mukaan.

Asiakirjassa korostetaan myös työturvallisuusarviointien standardoinnin tarvetta ja ehdotetaan tapoja sen toteutumisen mittaamiseen.

Lataa in: en