Päätöksentekoon vaikuttaminen ennakointitutkimuksilla

Keywords:

Tässä raportissa esitellään tuloksia hankkeesta, jossa selvitettiin, mitkä olivat avaintekijöitä ennakointitutkimusten tulosten tehokkaassa siirtämisessä päätöksentekoon. Institute for Employment Studies -instituutin toteuttama ja EU-OSHAn tilaama hanke sisälsi kirjallisuuskatsauksen sekä tutkijoiden ja asiantuntijoiden haastatteluja. Raportissa tarkastellaan ennakointitutkimuksien mahdollisten vaikutusten pääpiirteitä sekä osoitetaan avaintekijöitä, joilla päätöksentekoon voidaan menestyksekkäästi vaikuttaa.

Lataa in: en