Kvalitatiivinen tutkimus OiRAn hyödyntämisestä työpaikkojen riskinarvioinneissa Ranskassa

Keywords:

Riskinarviointi muodostaa työsuojelun perustan. Keskeistä asiamukaiselle riskinarvioinnille on standardoitu ja helppokäyttöinen toimintamalli. Ranskalaiset tietävät tämän.

Kolmannes kaikista EU-OSHAn interaktiivista online-riskinarviointityökalua (OiRA) tällä hetkellä käyttävistä mikro- ja pienyrityksistä sijaitsee Ranskassa. Ennen OiRA-alustan käyttöön ottamista ranskalaisilla mikro- ja pienyrityksillä ei ollut käytössään mitään järjestelmällistä riskinarviointijärjestelmää tai ne tukeutuivat riskinarvioinnissa paperimuotoisiin työkaluihin.

Raportissa esitetään 40 ranskalaisesta yrityksestä tehdyn tutkimuksen perusteella suosituksia siitä, miten yrityksiä voitaisiin parhaiten tukea OiRAn käytön tehostamiseksi.   

Lataa in: en