Kuntoutusta ja työhönpaluuta koskeva tutkimuskatsaus

Keywords:

Työvoima Euroopassa ikääntyy. Iäkkäät työntekijät ovat erityisessä vaarassa joutua varhain työkyvyttömyyseläkkeelle ja pitkille sairauslomille, joista aiheutuvat kustannukset ovat huomattavat. Katsauksen tarkoituksena on esittää ajantasainen tiivistelmä ammatillisen kuntoutuksen ja työhönpaluun tuen järjestelmistä, ohjelmista ja toimenpiteistä sekä niiden eri osista. Siinä analysoidaan tämänhetkistä tutkimustietoa toimien tehokkuudesta ja tarkastellaan onnistuneen ja kestävän kuntoutuksen ja työhönpaluun taustalla olevia tekijöitä.

Lataain: en