Matalassa sosioekonomisessa asemassa olevien eurooppalaisten työntekijöiden altistuminen psykososiaalisille riskeille ja niiden vaikutukset mielenterveyteen

Keywords:

Työmarkkinoiden muuttuva toimintaympäristö lisää mielenterveyteen kohdistuvia stressitekijöitä. Tässä katsauksessa tarkastellaan matalassa sosioekonomisessa asemassa olevien eurooppalaisten työntekijöiden psykososiaalisia riskejä ja niiden kielteisiä vaikutuksia mielenterveyteen. Tutkimuksessa nostetaan esiin covid-19-pandemia ja digitalisaatio ulkoisina suuntauksina, joilla on suuri vaikutus kyseisen työntekijäryhmän psykososiaalisiin riskeihin ja mielenterveyteen työssä. 

Katsauksessa esitetään kymmenen yrityksiltä ja sidosryhmiltä saatua hyvää käytäntöä, joilla voidaan vähentää matalassa sosioekonomisessa asemassa oleviin työntekijöihin kohdistuvia terveyshaittoja. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään tulevissa tutkimussuuntaviivoissa. Niissä myös annetaan poliittisia toimintaohjeita siitä, miten matalassa sosioekonomisessa asemassa olevien työntekijöiden psykososiaalisten riskien hallintaa ja ennaltaehkäisyä voidaan parantaa.

Lataa in: en