Työsuojelun ehkäisevät palvelut / työsuojeluasiantuntijat Euroopassa

Keywords:

Selvitys on osa käynnissä olevaa keskustelua työsuojelun ehkäisevien palvelujen roolista työsuojelunormien noudattamisen tukemisessa.

Siinä tarkastellaan työsuojelun ammattikäytäntöjen merkitystä 2000-luvun työpaikoilla EU:ssa. Tämä liittyy laajempaan keskusteluun työsuojeluammattilaisten avun merkityksestä työsuojelumääräysten noudattamisen varmistamisessa, mikä auttaa myös tunnistamaan nykyisen tietämyksen rajat ja keskeiset kysymykset tulevaa toimintapolitiikkaa ja tutkimusta varten. 

Lataa in: en