Kirjallisuuskatsaus – Työterveys- ja työturvallisuussäännösten noudattamisen parantaminen: yleiskatsaus

Keywords:
EU:ssa on kymmenen viime vuoden aikana tapahtunut nopeita muutoksia työn rakenteessa, järjestämisessä ja valvonnassa. Merkittävä osa niistä on ollut nykyisen pandemian aiheuttamia. EU-OSHAn uudessa tutkimuksessa tarkastellaan keinoja, jotka auttavat työterveys- ja työturvallisuusnormien noudattamisessa ja edistävät parempia käytäntöjä tässä yhteydessä.
 
Nykyistä kirjallisuutta koskevassa kattavassa katsauksessa keskitytään tarkastelemaan tukemisen eri muotoja, kuten toimitusketjuja koskevia lähestymistapoja, yhteiskuntavastuun raportointia ja yrityksille suunnattuja työterveyttä ja -turvallisuutta edistäviä kannustimia sekä työterveys- ja työturvallisuusalan sääntelyviranomaisten käyttöön ottamia innovatiivisia strategioita ja käytäntöjä. Loppuraportissa ja tiivistelmässä esitetään keskeiset havainnot ja niiden vaikutukset tulevaan politiikkaan ja jatkotutkimuksiin, ja niitä analysoidaan yksityiskohtaisesti erillisessä kirjallisuuskatsauksessa.
Lataa in: en