EU-OSHA-SLIC-tutkimuksessa esitellään työsuojelutarkastajien näkemyksiä havaituista suuririskisistä ammateista ja aloista Euroopassa

Keywords:

Työelämän muuttuessa tarvitaan uusia näkemyksiä nykyisten työterveys- ja työturvallisuusongelmien ratkaisemiseksi. Tärkeää on myös kerätä perustietoa suoraan sieltä, missä työtä tehdään. Alustavat tulokset uraauurtavasta ja työsuojelutarkastajien asiantuntemusta hyödyntäneestä EU-OSHAn ja SLIC-komitean tutkimuksesta tarjoavat tärkeän perustan jatkoa ajatellen.

Tiedoista käy ilmi suuririskiset ammatit ja alat sekä näkemyksiä, joita voidaan hyödyntää tietämyksen lisäämisessä, toimien tehokkaassa kohdentamisessa ja koulutuksesta tiedottamisessa. Lisäksi havainnot voivat auttaa tunnistamaan niitä osa-alueita, jotka vaativat huomiota, ja määrittämään tehokkaita toimenpiteitä työntekijöihin kohdistuvien riskien vähentämiseksi. Siinä tuodaan esiin myös työsuojelutarkastajien rooli covid-19-pandemian aikana.

Lataa in: en