Miten digitaaliteknologia uudistaa johtamista

Keywords:

Tämä tutkimus perustuu EU-OSHAn, Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen ja Eurofoundin väliseen yhteistyöhön. Tutkimuksessa kuvaillaan, miten työpaikkojen digitalisoituminen voi muovata datavetoista johtamista ja mikä sen vaikutus on työorganisaatioon ja työn laadullisiin näkökohtiin, kuten työsuojeluun.

Raportti sisältää ESENER-tutkimuksen tuloksia ja useita toimenpide-ehdotuksia, joita työpaikoilla voidaan ottaa käyttöön lieventämään datavetoisen johtamisen mahdollisesti kielteisiä vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin.

Lataa in: en