Digitalisaatioon liittyvät uudet ja kehittymässä olevat työsuojeluriskit vuoteen 2025 mennessä

Keywords:

Tässä raportissa esitetään lopulliset tulokset merkittävästä ennakointihankkeesta, jossa käsiteltiin digitaaliteknologian kehityssuuntauksia sekä niitä seuranneita muutoksia sen osalta, missä, milloin ja miten työtä tehdään.

Näiden muutosten työsuojeluun mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia vuoteen 2025 mennessä pohdittiin kehittämällä neljä skenaariota.

Jokaisessa skenaariossa esitellään erilaisia työsuojelun haasteita ja mahdollisuuksia. Tutkimus auttaa lukijoita saamaan paremman käsityksen siitä, miten digitalisaatio voi vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen Euroopan unionissa sekä kehittämään työtä ja työsuojelua varten strategioita, jotka ovat kestävämpiä näille muutoksille.

Lataa in: en