Terveydenhuoltoalan työntekijöiden altistuminen biologisille tekijöille ja siihen liittyvät terveysongelmat

Keywords:

EU-OSHAn toteuttamalla merkittävällä hankkeella on pyritty lisäämään tietämystä biologisista tekijöistä työpaikoilla. Hankkeessa on tutkittu muun muassa riskejä, joita näille tekijöille altistuminen aiheuttaa terveydenhuoltoalan työntekijöille. Tässä tausta-asiakirjassa esitetty kuva on koottu kirjallisuuskatsauksista ja keräämällä tietoja sekä tekemällä haastatteluja ja kohderyhmätyötä asiantuntijoiden ja terveydenhuoltoalan työntekijöiden kanssa.

Tausta-asiakirjassa esitellään altistumisen tyyppejä, terveysvaikutuksia, altistumisreittejä ja kehittymässä olevia riskejä, jotka ovat juuri tälle alalle ominaisia. Siinä käsitellään erityisen riskialttiita työntekijäryhmiä ja pohditaan, millä toimintaohjelmilla voitaisiin saada aikaan entistä järjestelmällisempi toimintamalli riskienhallintaan.

Lataa in: de | el | en | fi | is | lt | mt | sl |