Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä tehdyn kyselytutkimuksen (ESENER) tulokset koulutussektorilta

Keywords:

Uusia ja kehittymässä olevia riskejä koulutussektorilla koskevan eurooppalaisen kyselytutkimuksen sekä työsuojelun hallintaa Euroopassa käsittelevän kirjallisuuskatsauksen tarkastelussa ilmeni, että työsuojeluriskit alalla ovat tyypillisesti psykososiaalisia ja liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksiin.

Toimiala voisi hyötyä voimakkaammista työsuojelun hallintaan liittyvistä toimista, paremmasta riskitietoisuudesta, työntekijöiden osallistumisesta, henkilöstön kouluttamisesta ja työsuojeluedustajien nimittämisestä.

Asiaa käsittelevässä raportissa esitetään jäsenvaltioille ja sidosryhmille joukko toimialakohtaisia ohjeita toimintalinjoista.

Lataa in: en