E-Fact 74: Nanomateriaalit huoltotöissä: työhön liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen
19/06/2013 Syötä: E-facts 15 sivua

E-Fact 74: Nanomateriaalit huoltotöissä: työhön liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen

Keywords:Construction, Vaaralliset aineet, Emerging risks, Kunnossapito, Nanomateriaalit, Riskinarviointi

Tässä e-Fact-artikkelissa kerrotaan lyhyesti nanomateriaaleista ja riskeistä, joita niistä aiheutuu työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Siinä selitetään, kuinka työntekijät voivat joutua nanomateriaalien kanssa tekemisiin huoltotöissä, ja annetaan tietoa siitä, mitä altistumisen ehkäisemiseksi kannattaisi tehdä.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta