Näkökohtia nopeiden antigeenitestien (myös kotitestien) käytöstä covid-19-viruksen testaamiseksi työpaikoilla

Keywords:

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) sekä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) yhteisessä teknisessä raportissa tarkastellaan nopeiden antigeenitestien diagnostista käyttöä työpaikoilla covid-19-tautia aiheuttavan covid-19-viruksen toteamiseksi. Raportti sisältää EU-OSHAn kansallisten koordinointikeskusten kyselytutkimuksen nopeiden antigeenitestien käytöstä työpaikoilla.

Tarkasteltavina ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat nopeiden antigeenitestien käyttöönottoon työpaikoilla. Päätelmänä on, että testaus voi osaltaan vähentää viruksen leviämistä sisätiloissa, joissa riski on suuri. Raportissa painotetaan kuitenkin, että testauksen tulisi olla muita viruksen leviämistä estäviä turvallisuus- ja terveystoimia täydentävää eikä niitä korvaavaa. Niin ikään on tärkeää, että viranomaiset, työntekijät, työnantajat ja työterveyspalvelut osallistuvat työympäristön testausstrategian kehittämiseen. Hyvä yhteistyö työsuojelu- ja kansanterveysalan toimijoiden välillä on keskeistä, kun varmistetaan, että kaikki suojataan tartunnalta.

Lataa in: en