Töötajate mitmekesisus ja digitaalsed tööplatvormid: mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Keywords:

Digiplatvormimajandus kasvab kiiresti ja pakutav töö on sama mitmekesine kui töötajad ise. Rändajad ja etnilised vähemused teevad tõenäolisemalt platvormitööd, mis pakub võimalusi ka puudega inimestele ja naistele.

Kuigi digitöö võib aidata siseneda tööturule, võib see osutuda ka umbteeks. Selles aruteludokumendis käsitletakse digiplatvormitöö töötingimusi ning tööohutuse ja töötervishoiu riske mõnele töötajarühmale.

Tulemused näitavad, kuidas tagada, et digiplatvormitöö viib turvalisemate, ohutumate ja tervislikemate elukutseteni.

 

Laadi alla in: en