Kokkuvõte - Teostatavusuuring: kuidas korraldada arvutipõhist telefoniküsitlust, millega hinnatakse töötajate kokkupuudet kantserogeenidega Euroopa Liidus

Keywords:

Kokkupuude kantserogeenidega võib põhjustada vähki, mis on Euroopa Liidus üks peamisi tööga seotud surmapõhjuseid. Usaldusväärsed andmed kokkupuute kohta kantserogeenidega töökohal on Euroopa töötajate tööohutuse ja töötervishoiu jaoks elulise tähtsusega. Aruandes on kokkupuuteküsitluse teostatavusuuringu järeldused, mille aluseks on edukas Austraalia küsitlus, milles koguti teavet töötajatelt. Kogutava teabe põhjal hinnatakse kokkupuudet Euroopa Liidus algoritmi abil.

Uuringus leiti, et mõistlikult aega ja raha investeerides saaks Austraalia küsitlust kohandada kasutamiseks Euroopa Liidus. 

Laadi alla in: en