Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: rakendamine töökohal

Keywords:

Töötervishoiu ja tööohutuse uued digitaalsed seiresüsteemid ei saa lihtsalt asendada olemasolevaid töötervishoiu ja tööohutuse menetlusi, vaid nende süsteemide edukas kasutuselevõtt sõltub nõuetekohasest rakendamisest, sealhulgas töökohal tugiressursside pakkumisest (tegevusjuhendid, juhenddokumendid/käsiraamatud, koolitusmaterjalid, turundusmaterjalid ja juhtumiuuringud).

Selles poliitikaülevaates antakse soovitusi raamtingimuste kohta, mille alusel ettevõtted saavad töötervishoiu ja tööohutuse digitaalseid seiresüsteeme töökohal tõhusalt rakendada ja integreerida.

Laadi alla in: en