OiRA-põhine riskihindamine Prantsusmaa töökohtades: kvalitatiivne uuring

Keywords:

Tööohutuse ja töötervishoiu aluseks on riskihindamine, mida saab nõuetekohaselt teha standardse ja kasutajasõbraliku meetodi abil. Järgige prantslaste eeskuju!

Kolmandik kõigist väike- ja mikroettevõtetest, kus praegu kasutatakse EU-OSHA interaktiivset riskihindamise veebivahendit (OiRA), asub Prantsusmaal. Enne OiRA platvormi proovimist ei kasutanud need ettevõtted ühtegi süstemaatilist riskihindamisvahendit või kasutasid paberkandjal vahendeid.

40 Prantsusmaa ettevõtet hõlmavas aruandes esitatakse mitu soovitust, kuidas läheneda ettevõtetele parimal viisil ja neid toetada OiRA tõhusamaks kasutamiseks.   

Laadi alla in: en