Rehabilitatsiooni ja tööle naasmist käsitleva uuringu ülevaade

Keywords:

Euroopa töötajaskond vananeb. Eriti eakamatel töötajatel on oht jääda ennetähtaegselt invaliidsuspensionile ja puududa haiguse tõttu pikaajaliselt töölt, mis toob kaasa märkimisväärsed kulud. Ülevaate eesmärk on esitada kutserehabilitatsiooni ja tööle naasmise süsteemide, programmide ja meetmete ning nende eri komponentide alaste teadmiste ajakohastatud kirjeldus. Väljaandes analüüsitakse olemasolevaid tõendeid sekkumise tõhususe kohta ning uuritakse tegureid, mis on aluseks edukale ja jätkusuutlikule rehabilitatsioonile ja taasintegreerumisele.

Laadi allain: en

Muud väljaanded sellel teemal