Madala sotsiaal-majandusliku staatusega Euroopa töötajate kokkupuude psühhosotsiaalse riskiga ja vaimse tervise näitajad

Keywords:

Muutuval tööturumaastikul on üha rohkem vaimse tervise stressitegureid. Ülevaates vaadeldakse Euroopa madala sotsiaal-majandusliku staatusega töötajate psühhosotsiaalseid riske ja negatiivseid vaimse tervise näitajaid. Selles rõhutatakse COVID-19 pandeemiat ja digitaliseerimist tugevate väliste suundumustena, mis mõjutavad selle konkreetse töötajarühma psühhosotsiaalsete riskide olemasolu ja vaimset tervist töökohal. 

Ülevaates on 10 head tava ettevõtetelt ja sidusrühmadelt, kes vähendavad luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate tervisekahjustuste ulatust. Tulemused annavad teavet tulevaste uurimissuundade jaoks ja pakuvad poliitikasoovitusi, et parendada mikro- ja väikeettevõtete töötajate rühma psühhosotsiaalsete riskide juhtimist ja ennetamist.

Laadi alla in: en