Veebikaudse majanduse tööohutuse ja töötervishoiu mõjude reguleerimine

Keywords:

Digitaalmajanduse kasv loob uusi tööohutuse ja töötervishoiu probleeme. Veebiplatvormil töötamisel või selle kaudu pakutaval tööl on palju korraldusvorme, sh juhutöö, sõltuva füüsilisest isikust ettevõtja töö, tükitöö, kodutöö ja rahvatöö.

Käesolevas aruandes kirjeldatakse veebikaudse töö ohutuse ja tervishoiu riske, arutletakse digitaalmajandusest tulenevaid tööohutuse ja -tervishoiu õigusküsimusi ning tuuakse näiteid riske ja probleeme käsitleva poliitika ja reguleerimise kohta, mis on juba kasutusel või väljatöötamisel.

Laadi alla in: en