Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning töö asukohaga seotud muutuste põhisuunad ja tekitajad

Keywords:

Aruanne kirjeldab EU-OSHA uuringu „Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with information and communication technologies and work location by 2025“ (Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning töö asukohaga seotud uute ja tekkivate tööohutuse ja töötervishoiu riskide prognoos 2025. aastaks) 1. tööpaketi tulemusi.

Muutuste suundumused ja tekitajad tuvastati kolme-etapilises protsessis: uuriti tulevikuprognoose, konsulteeriti ekspertidega telefoniküsitluste ja Delphi-laadse meetodiga uuringu alusel ning seejärel korraldati väike töötuba. Aruanne loetleb ja kirjeldab muutuste põhisuundi ja nende tekitajaid, liigitades need ühiskondlikeks, tehnoloogilisteks, majanduslikeks, keskkondlikeks ja poliitilisteks (nn STEEP-kategooriad).

Töö digitaliseerimisega seotud tööohutus- ja -tervishoiuprobleeme, millega Euroopa on silmitsi aastal 2025, põhjustavad nii demograafilised muutused kui ka tehnoloogilised uuendused.

Laadi alla in: en