Tehisintellekti mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Keywords:

Tehisintellekti kasutamine töökohal võib luua võimalusi, ent põhjustada ka uusi probleeme seoses töötervishoiu ja -ohutusega, selle haldamise ja reguleerimisega. Tööülesannete täitmise automatiseerimine robotite kasutamisega saab vältida töötajate viibimist ohtlikes olukordades ning koostöörobotid võivad soodustada vanemaealiste või puudega töötajate juurdepääsu tööle.

Tehisintellekt on arvukate reaalaja-andmete kogumise kaudu soodustanud ka töötajate uute jälgimis- ja juhtimisviiside teket. Need uued viisid võivad aidata parandada töötervishoiu ja -ohutuse järelevalvet, vähendada kokkupuuteid eri riskiteguritega ning hoiatada varakult stressi, terviseprobleemide ja väsimuse ohumärkide eest. Samas võivad need põhjustada ka õigus-, regulatiiv- ja eetikaküsimusi, samuti töötervishoiu ja -ohutuse probleeme.

 

Laadi alla in: cs | da | de | en | es | fi | fr | hr | it | no | pt | sl | sv |