Digitaliseerimisega seotud uute ja tekkivate tööohutus- ja töötervishoiuriskide prognoos 2025. aastaks

Keywords:

Aruandes on esitatud olulise tuleviku-uuringu lõpptulemused. Uuring käsitleb digitehnoloogiate arengut ning sellest tulenevaid töökoha, -aja ja -viiside muutusi.

Nende muutuste potentsiaalset mõju tööohutusele ja töötervishoiule 2025. aastaks vaadeldakse nelja stsenaariumi abil.

Iga stsenaarium käsitleb tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna erinevaid probleeme ja võimalusi. Uuring aitab paremini mõista digitaliseerimise võimalikku mõju töötajate ohutusele ja tervishoiule Euroopa Liidus ning töötada välja selliste tööelu ning tööohutuse ja -tervishoiu muutuste suhtes vastupidavamad strateegiad.

Laadi alla in: en