Factsheet 87 - Tööjõu mitmekesisus ja riskihindamine: et kedagi välja ei jäetaks Agentuuri aruande kokkuvõte

Keywords:

Mitmekesisus ja selle juhtimine töökohal on tänapäeval töötervishoius ja tööohutuses tähtsad küsimused. Mitmekesisust on aga harva uuritud riskihindamise seisukohast. Vähe on praktilisi riskihindamise vahendeid, mis võtavad arvesse konkreetseid riske, millega näiteks puutuvad kokku puudega inimesed, võõrtöötajad, eakad, naised või ajutised töötajad.

Laadi alla in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |