Factsheet 75 - Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused Tagasi tööle

Keywords:

Luu- ja lihaskonna vaevused on kõige levinum tööga seotud terviseprobleem Euroopas. Luu- ja lihaskonna vaevuste vastu võitlemine tähendab meetmete võtmist töökohal. Ennekõike tuleb astuda ennetavaid samme. Samas on juba olemasolevate luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate jaoks väga oluline nende tööalase konkurentsivõime säilitamine, nende tööl hoidmine ja vajadusel nende taaslülitamine tööellu. Käesolevalt teabelehelt leiate Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate tööl hoidmist, taaslülitamist tööellu ja taastusravi käsitlevas aruandes „Tagasi tööle” esitatud põhiliste tähelepanekute kokkuvõtte. See koosneb kahest osast: ülevaade erialakirjandusest tööga seotud sekkumismeetmete tõhususe kohta ja ülevaade poliitilistest algatustest Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil.

Laadi alla in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |