Kokkupuude bioloogiliste mõjuritega ja sellest tulenevad tervishoiutöötajate terviseprobleemid

Keywords:

EU-OSHA uuris töökoha bioloogiliste mõjurite kohta teadmiste suurendamiseks kavandatud suurprojekti osana riske, mis võivad ohustada tervishoiusektori töötajaid nende ainetega kokku puutumisel. Aruteludokumendis esitatud ülevaade tugineb kättesaadava teabe uurimisele ja andmekogule, samuti ekspertide ja tervishoiutöötajatega tehtud intervjuudele ning teemarühmadele.

Aruteludokumendis esitatakse valdkonna jaoks olulised kokkupuuteliigid, tervisemõjud, kokkupuuteviisid ja tekkivad riskid. Selles käsitletakse eriti ohustatud töötajate rühmi ja küsitakse, mis poliitikameetmed võivad aidata riskijuhtimist süstemaatilisemaks muuta.

Laadi alla in: de | el | en | fi | is | lt | mt | sl |

Muud väljaanded sellel teemal