Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring (ESENER) – taustteave

Keywords:

Selles ülevaates on uuringu ESENER 2019 tulemuste taustteave ja tulemuste kokkuvõte. Uuringus vaadeldakse, kuidas käsitletakse tööohutuse ja töötervishoiu küsimusi Euroopa ettevõtetes praktikas, püüdes mõista töökoha riskide lahendamise tegureid ja takistusi.

ESENER on koostatud eesmärgiga saada riigiti ja ajas võrreldavaid tulemusi. 2019. aasta uuring oli kolmas ja selles vesteldi 45 420 ettevõtte esindajaga 33 Euroopa riigis.

Tulemused hõlmavad näiteks seda, kes vastutab tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise eest ning kas töötajad osalevad selle juhtimises, kuidas käsitletakse psühhosotsiaalseid riske ning kuidas muudatused (nt digiüleminek) mõjutavad töötajate ohutust ja tervist.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal